Regulamin sklepu wstyluboho.pl

Regulamin sprzedaży internetowej za pośrednictwem wstyluboho.pl

Niniejszy regulamin określa zasady dokonywania zakupów w sklepie internetowym prowadzonym przez sprzedającego pod adresem www.wstyluboho.pl

Sprzedającym jest WSTYLUBOHO Sp. z o.o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Hetmańskiej 5, 05-120 Legionowo zarejestrowany pod numerem NIP: 5361959330, KRS: 0000944365, REGON: 520985329.

Kontakt ze sprzedającym można uzyskać:

  • korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@wstyluboho.pl
  • poprzez aplikację Messenger https://www.fb.com/wstyluboho
  • formularz kontaktowy na stronie
  • telefonicznie: +48 794 682 364

§ 1 ZASADY OGÓLNE

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i akceptacja jego postanowień oraz dokonanie rejestracji na stronie sklepu internetowego.

2. Sznurki oferowane w sklepie są produktem ubocznym powstającym przy produkcji tkanin bawełnianych (recykling na etapie produkcji). Zastrzegamy, że wyroby mogą różnić się odcieniem w różnych partiach produkcyjnych.

3. Wykonanie ręczne części oferowanych produktów, np. elementów drewnianych, sprawia, że te wyroby mogą różnić się kształtem, fakturą czy kolorem w ramach tego samego rodzaju produktu.

§ 2 REJESTRACJA

1. W celu rejestracji w sklepie internetowym  www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com (utworzenia konta Klienta) należy wypełnić formularz rejestracyjny, podając imię i nazwisko lub nazwę użytkownika, adres e-mail oraz hasło, zaakceptować regulamin sklepu internetowego www.wstyluboho.pl oraz wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną w tym do realizacji zamówień Klienta.

2. Rejestracja w sklepie internetowym www.wstyluboho.pl, jak również korzystanie z funkcjonalności sklepu www.wstyluboho.pl są nieodpłatne.

3. Po zarejestrowaniu się w sklepie internetowym www.wstyluboho.pl każdorazowe logowanie odbywa się przy użyciu danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.

4. W celu usunięcia konta Klienta ze sklepu internetowego  www.wstyluboho.pl należy wysłać wiadomość elektroniczną za pośrednictwem adresu kontakt@wstyluboho.pl z prośbą o usunięcie konta z podaniem adresu poczty elektronicznej zarejestrowanego w sklepie www.wstyluboho.pl .

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com są cenami brutto podanymi w Złotych Polskich (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów wysyłki.

2. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę internetową www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com.

4. Zamówienie jest skuteczne, jeśli kupujący prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany wraz z numerem telefonu i adresem e-mail.

5. W wypadku, gdy podane dane nie są kompletne, sprzedający ma prawo do anulowania zamówienia lub jego zawieszenia do czasu uzupełnienia danych przez klienta.

6. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, elektronicznego obrazu dokumentów rozliczeniowych takich, jak: dowód zakupu (paragony, faktury i faktury korygujące) oraz formularzy (potwierdzenie zamówienia, itp.).

7. Właściciel wstyluboho. zobowiązuje się do wykorzystania danych osobowych Klientów sklepu wyłącznie w celu rzetelnego wykonania umowy sprzedaży zawartej na odległość (patrz Polityka prywatności).

8. Po złożeniu przez Klienta skutecznego zamówienia, otrzyma on automatyczną odpowiedź potwierdzającą przyjęcie zamówienia do realizacji.

9. Realizacja zamówienia rozpoczyna się w momencie zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sprzedającego - dla opcji płatności „Przelew bankowy”. Dla płatności dokonanych za pośrednictwem bramki szybkich płatności - PayU, kodu BLIK lub płatności kartą niezwłocznie po potwierdzeniu wpłaty przez wybranego dostawcę metody płatności.

§ 4 KOSZTY I TERMIN WYSYŁKI

1. Towar wysyłany jest pod adres wskazany w formularzu zamówienia.

2. Sklep zobowiązany jest dostarczyć towar Klientowi bez zbędnej zwłoki, nie później niż 30 dni od złożenia zamówienia i dokonania zapłaty.

3. Towar jest dostarczany za pomocą wybranej w formularzu zamówienia firmy kurierskiej. Nie ma możliwości odbioru osobistego towarów w siedzibie sprzedającego.

4. Kupujący ponosi koszty dostawy (wysyłki) określone w cenniku transportu. Wysokość opłat uzależniona jest od rodzaju transportu, gabarytów oraz ciężaru zamówionego towaru. Kupujący może się zapoznać z cennikiem klikając w link „Dostawa i zwroty” w menu umieszczonym w stopce strony.

5. Niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy przechodzi na kupującego z chwilą jej wydania przez przewoźnika, chyba że sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez kupującego.

§ 5 PŁATNOŚCI

1. Sprzedający oferuje następujące formy płatności za towar i koszty dostawy:
- przelew (tradycyjny) albo wpłata na rachunek bankowy sprzedającego przed wysyłką towaru
- szybki przelew elektroniczny (PayU)
- płatnośc kodem BLIK (PayU)
- płatność kartą kredytową lub debetową Visa lub Mastercard (PayU)

Po wybraniu szybkiego przelewu elektronicznego, następuje przekierowanie do serwisu transakcyjnego banku. Po zalogowaniu się Klient otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi odbiorcy. Po zaakceptowaniu przelewu, Klient zostanie przekierowany ponownie do strony internetowej sklepu. Płatności online obsługuje firma PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186, KRS: 0000274399. 

2. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą na rachunek bankowy sprzedającego.


W tytule przelewu należy umieścić numer zamówienia.

Dane do przelewu:
WSTYLUBOHO Sp. z o.o.
ul. Hetmańska 5
05-120 Legionowo

Nr rachunku bankowego sprzedającego: 
40 1600 1462 1808 8473 3000 0002
BNP Paribas Bank Polska S.A.

§ 6 ODSTĄPIENIE OD UMOWY

(nie dotyczy klientów biznesowych)

1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie poprzez formularz zwrotów dostępny na stronie internetowej nie później jednak niż 14 dni od dnia doręczenia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Koszty zwrotnego dostarczenia towaru w związku ze skorzystaniem z uprawnienia ponosi Kupujący, chyba że sklep zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o jego prawie odstąpienia od umowy.

2. Zwrotowi nie podlegają produkty w formie plików elektronicznych.

3. Konsument ma obowiązek zwrócić towar nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy.

4. W ciągu 14 dni od otrzymania decyzji konsumenta o odstąpieniu od umowy, nie wcześniej jednak niż w dniu otrzymania zakupionych produktów z powrotem, sprzedawca zwróci płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument. W przypadku płatności kartą, zwrot nastąpi bezpośrednio na rachunek karty.

5. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności.

6. Koszty wysłania towaru do Klienta są zwracane przez sklep, ale jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy oferowany przez sprzedawcę, sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Klienta dodatkowych kosztów.

§ 7 PROCEDURA REKLAMACJI

1. Produkty oferowane przez Bobbiny.com objęte są 24 miesięczną odpowiedzialnością sprzedawcy za niezgodność towaru z umową. Istnieje domniemanie, że jeżeli konsument zgłosił rękojmię sprzedawcy w ciągu 12 miesięcy od doręczenia produktu, to wada produktu istniała już w chwili jego wydania.

2. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z kopią dowodu zakupu i pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt sprzedawcy (podstawa prawna – Ustawa o prawach konsumenta, Dz.U. 2014, poz 827). Sklep wstyluboho. preferuje dostarczenie tych dokumentów drogą elektroniczną.

3. Sprzedawca rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później niż 14 dni od jej otrzymania. Po przekroczeniu tego terminu reklamację uznaje się za rozpatrzoną na korzyść Klienta.

4. W przypadku uzasadnionej reklamacji Klient może żądać doprowadzenia produktu do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę lub wymianę, obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE wstyluboho.

1. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Wszelkie materiały tekstowe, zdjęciowe, graficzne, dźwiękowe, filmowe ich fragmenty oraz ich układ w serwisie www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com są prawnie chronione i stanowią własność intelektualną firmy WSTYLUBOHO Sp. z o.o. Kopiowanie dla celów komercyjnych, dystrybucja, modyfikacja oraz publikacja bez pisemnej zgody firmy WSTYLUBOHO Sp. z o.o. są zabronione. Niektóre elementy zdjęciowe serwisu www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com są własnością podmiotów trzecich i chronione prawami autorskimi należącymi do tych podmiotów.

Wszelkie naruszenia praw, o których mowa w niniejszym punkcie podlegają sankcjom przewidzianym w kodeksie karnym i ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, będą bezwzględnie egzekwowane przez firmę WSTYLUBOHO Sp. z o.o.

2. ZNAKI ZASTRZEŻONE
Jeśli nie stwierdzono inaczej, wszystkie znaki wykorzystane w serwisie www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com są zastrzeżone przez firmę WSTYLUBOHO Sp. z o.o., a w szczególności znak marki i znak graficzny wstyluboho. oraz inbohostyle. .

3. GWARANCJE I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
Informacje zaprezentowane w serwisie www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com są dostarczone w zastanej przez Ciebie formie, bez żadnych gwarancji, wyrażonych jednoznacznie bądź implikowanych. wstyluboho. dołożyły wszelkich starań, by materiał zawarty w serwisie był aktualny i kompletny, jednak może on zawierać błędy i niedokładności. W żadnym przypadku firma WSTYLUBOHO Sp. z o.o. nie bierze odpowiedzialności za jakiejkolwiek bezpośrednie i pośrednie straty wynikające z korzystania z serwisu, a także nie odpowiada za jakiekolwiek uszkodzenia lub wirusy, które mogą zainfekować Twój sprzęt podczas korzystania z serwisu, a w szczególności w związku z pobieraniem z niej jakichkolwiek materiałów, plików, materiałów tekstowych, zdjęciowych, graficznych, dźwiękowych i filmowych. wstyluboho. może publikować odnośniki do innych stron internetowych i nie ponosi odpowiedzialności za materiały zawarte na tych stronach.

4. LICENCJE
Firma WSTYLUBOHO Sp. z o.o. pragnie prowadzić innowacyjny i aktualny serwis internetowy. Jakkolwiek, prosimy zrozumieć, że firma WSTYLUBOHO Sp. z o.o. musi chronić swoją własność intelektualną, a w szczególności znak towarowy i prawa autorskie. W związku z powyższym, żadne licencje do wykorzystania własności intelektualnej firmy WSTYLUBOHO Sp. z o.o. nie są dostępne za pośrednictwem serwisu internetowego.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014, poz. 827), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).

2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem umów zawartych między sklepem  www.wstyluboho.pl lub www.inbohostyle.com a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).

3. Usługodawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.

4. Data opublikowania regulaminu 21.09.2020r.